OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Darujte 2% z daní

Chcete nám darovať 2% zaplatenej dane?

 

do 15. februára 

  • zamestnanci, ktorí si nepodávajú sami daňové priznanie - doručiť žiadosť zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane zamestnávateľovi (mzdovej účtovníčke)

 

do 31. marca 

  • daňovníci, ktorí si sami podávajú daňové priznanie - podať daňové priznanie a v príslušných riadkoch vyplniť vyhlásenie, ktoré je súčasťou daňového priznania nasledovne:
  1. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A  – pre daňovníka, ktorý mal príjmy len zo závislej činnosti podľa §5 zákona č. 595/2003 Z.z.

     VIII. ODDIEL–VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane na strane 5

  1. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B  – pre daňovníka, ktorý mal príjmy podľa §5 až §8 zákona č. 595/2003 Z.z.

     XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane na strane 10

  1. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

     IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na strane 8 alebo 

     v prílohe na strane 10

                

                                               

do 20. apríla 

  • daňovníci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ – doručiť na našu adresu Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, ktorého prílohu tvorí Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa .Na Daňové úrady si to podávam sama.
  • V prípade,že podáte Vyhlásenie na príslušný daňový úrad sami,stačí zaslať kópiu vyhlásenia mailom

do 30.apríla

      .  daňovníci,ktorí sa daňovú povinnosť vykonávajú sami -právnické osoby a  fyzické osoby typu B  – prosím doručiť kópiu str.10-stačí mailom.

 

 

UPOZORNENIE:Tí,ktorí si podali daňové priznanie sami na daňový úrad,prosím poslať fotokópiu vyhlásenia na našu mailovu adresu (treba kopírovať pred odovzdaním na DÚ). V prípade, že nebudeme mať k dispozícii kópie týchto tlačív, peniaze sa k nám nedostanú a prepadnú v prospech občianskeho združenia.

 

Riadky vo Vyhlásení, prípadne Daňovom priznaní treba vyplniť nasledovne:

 

IČO: 42291151

Obchodné meno alebo názov: POMOCNÍČEK O.Z.

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Sídlo: ŠKOLSKÁ 1, 926 01 SEREĎ